Modelowanie Preferencji a Ryzyko '17


 

Zaproszenie | Tematyka | Terminy | Miejsce konferencji | Opłata konferencyjna | Zgłoszenia | Instrukcje dla autorów | Organizatorzy | Patronat | Sponsorzy | Komitet naukowy | Komitet organizacyjny | Kontakt

 

 

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje w Ustroniu w dniach 2-4 kwietnia 2017 roku kolejną, jedenastą ogólnopolską Konferencję Naukową "Modelowanie preferencji a ryzyko". Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się w roku 1998. Od roku 1999 kolejne spotkania odbywają się w cyklu dwuletnim.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć matematycznego opisu i modelowania procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Ponadto planujemy zorganizowanie specjalnych sesji poświęconych problematyce zarządzania ryzykiem w projekcie.

Począwszy od roku 2005 Konferencji "Modelowanie preferencji a ryzyko" towarzyszy międzynarodowe spotkanie naukowe International Workshop on Multiple Criteria Decision Making, poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Równoczesność obu tych wydarzeń pozwala na swobodny udział uczestników obu tych spotkań w dowolnie wybranych sesjach tematycznych.

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji i warsztatach. Wierzymy, iż wydarzenia te stwarzają doskonałą okazję do dyskusji i wymiany poglądów w szerokim i kompetentnym gronie, co pozwala skutecznie zweryfikować i poddać naukowej krytyce własne pomysły, idee lub gotowe projekty i rozwiązania. Dają też szansę na publikację własnych osiągnięć prezentowanych podczas sesji tematycznych w monografii wieloautorskiej, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach lub innym punktowanym czasopiśmie.

W załączeniu przesyłamy Państwu ulotkę konferencyjną zawierającą szczegółowe informacje o obydwu wydarzeniach. Jednocześnie zapraszamy począwszy od 18.11.2016 r. do odwiedzenia strony internetowej konferencji i warsztatów, gdzie znaleźć można aktualne informacje o tych wydarzeniach oraz zarejestrować swój udział i zgłosić propozycje wystąpień. Strony te oferują również bazę danych z zapisem streszczeń artykułów prezentowanych podczas wcześniejszych konferencji i opublikowanych w monografiach naukowych wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Jeszcze raz zapraszamy do przyjazdu do Ustronia w kwietniu 2017 roku!


Tadeusz Trzaskalik

Przewodniczący Komitatu Naukowego


Jerzy Michnik

Sekretarz Konferencji

 

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje metodologiczne i aplikacyjne aspekty analizy preferencji i wspomagania decyzji oraz matematycznego modelowania ryzyka, m. in.:

 • modele optymalizacyjne
 • grupowe aspekty podejmowania decyzji i negocjacje,
 • behawioralne aspekty podejmowania decyzji,
 • zastosowanie modeli preferencji i ryzyka w:
  • finansach,
  • logistyce,
  • zarządzaniu projektami,
  • procesach produkcyjnych,
  • zarządzaniu operacyjnym.
 • inne powiązane tematy.

 

Terminy

Zgłoszenie udziału: 15.01.2017
Zgłoszenie artykułu i przesłanie streszczenia: 15.01.2017
Akceptacja artykułu: 30.01.2017
Przesłanie pełnego tekstu artykułu: 23.04.2017
Opłata konferencyjna: od 1.12.2016 do 15.03.2017

 

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się tradycyjnie w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim, w hotelu Jaskółka (www.jaskolka.com.pl) położonym malowniczo na stoku Równicy (885). Samo miasto jest znanym na Śląsku uzdrowiskiem, licznie odwiedzanym przez turystów i oferującym wiele atrakcji zarówno latem, jak i zimą [...]

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna MPaR'17 1100 zł
Dodatkowa opłata dla uczestników
zamierzających zgłosić do publikacji dwie prace
500 zł

Opłata konferencyjna obejmuje koszty pobytu w hotelu, wyżywienia, materiałów konferencyjnych, wycieczki oraz publikacji zaprezentowanej pracy, pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji w procesie wydawniczym. Organizatorzy przewidują możliwość publikacji prac w monografii wieloautorskiej, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach lub innym punktowanym czasopiśmie.

Opłatę należy wnieść na konto:

65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Tytułem: Modelowanie Preferencji a Ryzyko'15.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję należy składać w Elektronicznym Systemie Obsługi Konferencji MPaR'17. Rejestracja na konferencję wymaga założenia konta uczestnika konferencji, w ramach którego możliwe będzie zgłaszanie propozycji wystąpień konferencyjnych i przesyłanie plików z artykułami.

 

Instrukcje dla autorów

Prace naukowe składane na konferencję MPaR'17 powinny zostać sformatowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (pobierz plik: Wymagania_redakcyjne_i_techniczne.pdf,Szablon_dla_Autorow.doc). Objętość artykułów nie może przekroczyć 1 arkusza wydawniczego (tj. ok. 20 stron / 40000 znaków). Prace muszą zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim.

 

Organizatorzy

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy współpracy:

 • Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences),
 • Polskiego Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych.

 

Patronat

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk

 

Sponsorzy

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych
Euro Centrum Park Naukowo-Technologiczny.

 

Komitet naukowy

Tadeusz Trzaskalik - Przewodniczący
Jerzy Michnik - Sekretarz

Adiel T AlmeidaFederal University of Pernambuco, Recife
Aleksander BłaszczykUniwersytet Śląski w Katowicach
Rafael CaballeroUniversity of Malaga
Petr Fiala University of Economics in Prague
Stefan Grzesiak Uniwersytet Szczeciński
Josef Jablonsky University of Economics in Prague
Ignacy Kaliszewski Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Gregory KerstenConcordia University, Montreal
Ewa Konarzewska-Gubała Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Donata Kopańska-Bródka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska
Maciej Nowak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Włodzimierz Ogryczak Politechnika Warszawska
Krzysztof PiaseckiUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jaroslav Ramik Silesian University in Opava
Ewa RoszkowskaUniwersytet w Białymstoku
Roman Słowiński Politechnika Poznańska
Honorata Sosnowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Józef Stawicki Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Łukasz StettnerInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Włodzimierz Szkutnik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tetsuzo TaninoOsaka University
Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Gwo Hsiu TzengKainan University
Leonas Ustinovicius Vilnius Gediminas Technical University
Tomasz Wachowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Lidija Zadnik Stirn University of Ljubljana
Kazimierz ZaraśUniversité du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

 

Komitet organizacyjny

Tomasz Wachowicz - Kierownik

Dariusz Banaś
Marek Czekajski
Agata Gluzicka
Beata Humańska
Sławomir Jarek
Krzysztof Targiel

 

Kontakt

Katedra Badań Operacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel. 32-257-74-71
e-mail: mpar@ue.katowice.pl