Modelowanie Preferencji a Ryzyko '15


 

Zaproszenie | Tematyka | Terminy | Miejsce konferencji | Opłata konferencyjna | Zgłoszenia | Organizatorzy | Patronat | Sponsorzy | Komitet naukowy | Komitet organizacyjny | Kontakt

 

 

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje w Ustroniu w dniach 22-24 marca 2015 roku kolejną, dziesiątą ogólnopolską Konferencję Naukową "Modelowanie preferencji a ryzyko". Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się w roku 1998. Od roku 1999 kolejne spotkania odbywają się w cyklu dwuletnim.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć matematycznego opisu i modelowania procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Począwszy od roku 2005 Konferencji "Modelowanie preferencji a ryzyko" towarzyszy międzynarodowe spotkanie naukowe International Workshop on Multiple Criteria Decision Making, poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Równoczesność obu tych wydarzeń pozwala na swobodny udział uczestników obu tych spotkań w dowolnie wybranych sesjach tematycznych.

Serdecznie zapraszam do przyjazdu do Ustronia w marcu 2015 roku!

Tadeusz Trzaskalik

 

Tematyka

Kwalifikacja tematyczna artykułów konferencyjnych:

 • analiza preferencji,
 • optymalne decyzje,
 • matematyczne modelowanie ryzyka,
 • pomiar i zarządzanie ryzykiem,
 • ryzyko na rynku kapitałowym,
 • ryzyko w ubezpieczeniach,
 • ryzyko w banku komercyjnym,
 • ryzyko w procesie produkcyjnym,
 • zarządzanie ryzykiem projektu,
 • inne zastosowania analizy ryzyka.

 

Terminy

Zgłoszenie udziału: 06.01.2015
Zgłoszenie artykułu i przesłanie streszczenia: 06.01.2015
Akceptacja artykułu: 21.01.2015
Przesłanie pełnego tekstu artykułu: 31.03.2015
Opłata konferencyjna: od 20.11.2014 do 01.03.2015

 

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się tradycyjnie w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim, w hotelu Jaskółka (www.jaskolka.com.pl) położonym malowniczo na stoku Równicy (885). Samo miasto jest znanym na Śląsku uzdrowiskiem, licznie odwiedzanym przez turystów i oferującym wiele atrakcji zarówno latem, jak i zimą [...]

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna MPaR'15 1100 zł
Dodatkowa opłata dla uczestników
zamierzających zgłosić prace do MPaR i IWoMCDM
500 zł

Opłata konferencyjna obejmuje koszty pobytu w hotelu, materiałów konferencyjnych oraz publikacji wygłoszonych artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Opłatę należy wnieść na konto:

65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Tytułem: Modelowanie Preferencji a Ryzyko'15.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję należy składać w Elektronicznym Systemie Obsługi Konferencji MPaR'15. Rejestracja na konferencję wymaga założenia konta uczestnika konferencji, w ramach którego możliwe będzie zgłaszanie propozycji wystąpień konferencyjnych i przesyłanie plików z artykułami.

 

Organizatorzy

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy współpracy:

 • Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences),
 • Polskiego Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych.

 

Patronat

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk

 

Sponsorzy

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych
Euro Centrum Park Naukowo-Technologiczny.

 

Komitet naukowy

Tadeusz Trzaskalik - Przewodniczący
Jerzy Michnik - Sekretarz
Tomasz Wachowicz - Sekretarz

Aleksander BłaszczykUniwersytet Śląski w Katowicach
Rafael CaballeroUniversity of Malaga
Petr Fiala University of Economics in Prague
Stefan Grzesiak Uniwersytet Szczeciński
Josef Jablonsky University of Economics in Prague
Ignacy Kaliszewski Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Gregory KerstenConcordia University, Montreal
Ewa Konarzewska-Gubała Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Donata Kopańska-Bródka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska
Maciej Nowak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Włodzimierz Ogryczak Politechnika Warszawska
Krzysztof PiaseckiUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jaroslav Ramik Silesian University in Opava
Wanda Ronka-Chmielowiec Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Ewa RoszkowskaUniwersytet w Białymstoku
Wojciech Sikora Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Roman Słowiński Politechnika Poznańska
Honorata Sosnowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Józef Stawicki Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Łukasz StettnerInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Włodzimierz Szkutnik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tetsuzo TaninoOsaka University
Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tadeusz Tyszka Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Gwo Hsiu TzengKainan University
Leonas Ustinovicius Vilnius Gediminas Technical University
Lidija Zadnik Stirn University of Ljubljana
Kazimierz ZaraśUniversité du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

 

Komitet organizacyjny

Jerzy Michnik - Kierownik
Tomasz Wachowicz - Kierownik
Beata Humańska
Sławomir Jarek
Dominik Kudyba
Aleksandra Sabo

 

Kontakt

Katedra Badań Operacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel. 32-257-74-71
e-mail: mpar@ue.katowice.pl